Clubgeschiedenis

Statuten en huishoudelijk reglement uit 1962
Nico van der Meulen, mede-oprichter en erelid van de club, herinnert zich het volgende van de oprichting van onze vereniging:

“In een tijdschrift zag ik een bouwtekening van een vergrotingskoker.

Met een rond tafelblad (antiek, van mahoniehout, nu spijt), ging ik naar meubelmaker Damhaar in de Weverstraat om planken van te laten zagen. Daar trof ik een aantal mannen aan, die het hadden over het oprichten van een fotoclub in Zevenaar. Ik heb me toen als geïnteresseerde opgegeven.

Ton Jansen, die connecties had met Fotoclub Arnhem, had een paar mensen van die club gevraagd om bij die eerste bijeenkomst ons een beetje te helpen met de oprichting. De oprichtingsvergadering was in de kantine van Muetstege & van der Veer op het industriegebied achter het spoor. Onder de geïnteresseerden was ook Jan Voskes en omdat hij bij de Uno (op hetzelfde industrieterrein) werkte mochten wij de kantine van de fabriek gebruiken.

De eerste voorzitter was A.K. Jager (overleden op 1-02-2004) en de eerste secretaris was een echte  freule, kleindochter van Baron van Heeckeren van Brandsenburg.

Een hele tijd hebben we bij de Uno onze clubavonden gehouden, tot iemand zo brutaal was geweest om in de fabriek te gaan neuzen, toen moesten we  een nieuwe gelegenheid zoeken

We hebben op verschillende plaatsen onze clubavonden gehouden. In hotel De Leeuw,  café In de Wittenburg, later weer in de nieuwe fabriek van de Uno. Nu zijn we al vele jaren Thuis in Ons Huis”.

De club ging van start met 14 leden, aan het eind van het eerste jaar was het aantal gegroeid tot 22.

Uit De Gelderlander van 16 augustus 1980: de leden Henk Gargosky, Niek van der Meulen, Ab Hendriks en Jos Loeffen in gesprek.... over foto's natuurlijk

Omwenteling?
In 1970 ging het roer bij De Liemers radicaal om, getuige een krantenbericht van 10 januari van dat jaar. Daarin werd verslag gedaan van de jaarvergadering waar gesteld werd: “Omdat alle leden nu zelf kunnen ontwikkelen en vergoten zal het doel van ieder lid nu komen te liggen in het opbouwen van een strikt persoonlijke stijl en inbreng. Alleen op die manier kan het volle genot van deze diepgaande bezigheid gerealiseerd worden”.
En het gaat verder met “De voormalige pressie dat leden zich niet als echte fotografen mochten beschouwen als zij niet deelnamen aan het hedendaagse mode-verschijnsel van de z.g. creatieve fotografie e.d. is geheel vervallen. Ieder lid is geheel vrij zijn eigen stijl te ontwikkelen, los van alle “mode”-dictatuur”.

Turmac
De oudere leden spreken er nog met ontzag over: de landelijke wedstrijd die in 1987 georganiseerd werd bij het 25-jarig jubileum. De resultaten werden geëxposeerd in de expositieruimte van de Turmac fabriek (bekend van de Peter Stuyvesant kunstcollectie) en in de jury zaten kunsthistorica mevrouw A. van Berkum, AKI-docent Rutger ten Broeke en fotodocent en veelvuldig bondsmentor Kees Tillema. Klik hier voor de brochure die ter gelegenheid van de expositie verscheen.

Herman Vreman (rechts) in overleg met een standhouder tijdens de Fotograficabeurs in 2005

Fotograficabeurs
Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de club vormde de Fotograficabeurs. Een jaarlijks evenement (gehouden van 1988 tot 2005) waarbij in het schuttersgebouw St. Andreas camera’s, vergrotingsapparatuur, objectieven en boeken verhandeld en geruild konden worden. In de hoogtijdagen trok de beurs 700 bezoekers uit het hele land. De eerste elf edities werden gecoördineerd door Ron Paulus, de latere edities door Herman Vreman.

De Liemers presenteert
Een ander hoogtepunt was “Fotokring De Liemers presenteert” bij het 35-jarig jubileum in oktober 1997. In de Vida dansstudio werd een gevarieerd programma geboden rond het werk van de leden van de club. Het was een drukbezocht gebeuren onder het motto “Is fotografie ook kunst?”. De uitnodiging voor deze avond meldt: “Op het programma staan presentaties van leden van onze club, maakr ook buitenstaanders geven hun visie. Dat gebeurt onder de motto’s Beeld en Poëzie en Beeld en Dans. Verder zal Frank Boots, de voorzitter van de eveneens jubilerende Fotobond, zijn licht laten schijnen over fotograferen in verenigingsverband in verleden, heden en toekomst”.

Knipsel uit De Gelderlander van 3 februari 1984

De inspirerende oud-voorzitter Theo Lode de Leede

Ereleden
De vereniging heeft in haar bestaan meerdere ereleden gehad. In de eerste jaren was men scheutig met het verlenen van deze eretitel. Zowel oprichter en eerste voorzitter A.K. Jager als broeder Richard van den Berg werden in 1965 bij hun vertrek benoemd tot erelid. In 1984 werd medeoprichter Nico van der Meulen het derde erelid. De toenmalige voorzitster Wies van Well reikte hem de oorkonde uit (foto). Volgens de Liemers Lantaarn sprak ze daarbij de woorden “U bent reeds vanaf de oprichting bestuurslid van onze vereniging en toonde u als commissaris steeds een zeer mild persoon. Als waardering voor uw clubliefde heeft de vereniging unaniem besloten u te benoemen tot ere-lid”. Daarna werd Wim Groeneveld tot erelid benoemd en de legendarische voorzitter Theo Lode de Leede was voorlopig de laatste die de eer te beurt viel.
Certificaat van deelname aan Fotofestival Naarden

Prijzen
De vereniging behaalde in de loop der jaren veel prijzen. Wie de oorkondes doorbladert ziet daarop bekende namen van juryleden als Fred Hazelhoff en Martin Kers. Hoogtepunt was de uitverkiezing tot Topgroep bij de Bondsfotowedstrijd in 1997. Ook wonnen diamakers uit club de Agfa Award; klik hier voor een knipsel uit de regionale pers.
Gedenkwaardig was ook de deelname van de club aan het landelijke Fotofestival Naarden in 1995. Er is een oorkonde van in het archief, maar vreemd genoeg zijn er geen foto’s van bewaard gebleven.

Publiciteit
Artikelen over Fotokring De Liemers:
Foto en Doka 1987
Arnhemse Courant 1981
Besta 2010
Fotografie 2011

Oude foto’s
Hier kun je oude foto’s van het clubgebeuren bekijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *