UA-171140605-1

Berichten januari2020

Algemene Ledenvergadering donderdag 9 januari 2020

De eerste bijeenkomst van elk jaar is traditiegetrouw een Algemene Ledenvergadering. Zo ook 9 januari jongstleden. Tijdens deze vergadering is Annelies van der Vliet toegetreden tot het bestuur. Waarnemend voorzitter Ivo Scholten en bestuurslid Ton Nijhuis waren, statutair gezien, aftredend en zijn herkozen voor een periode van twee jaar. Vanaf nu neemt Ivo Scholten de rol van voorzitter op zich.
 

Op het gebied van website beheer is ook één en ander veranderd. Ton van Vroonhoven, die jarenlang de rol van webmaster heeft vervuld heeft dit stokje, beter gezegd deze stok, overgedragen aan André Rijkeboer en Aad Slingerland. André zal zich voornamelijk bezighouden met de techniek en Aad met de inhoud.