UA-171140605-1

Berichten januari2019

Nieuwe secretaris benoemd

Tijdens de algemene ledenvergadering op 10 januari is Aad Slingerland benoemd tot secretaris. Hij volgt Ina Kotterman op die deze functie acht jaar heeft vervuld.
Waarnemend voorzitter Ivo Scholten bedankte Ina voor haar inzet. Volgens Ivo liet ze nooit verstek gaan en verzette ze veel werk voor de club. Als dank kreeg Ina een workshop bij fotografe Andrea Gulickx aangeboden.
Penningmeester Leidy de Boer werd opnieuw benoemd voor een periode van twee jaar.