UA-171140605-1

Berichten september2018

Tweede inspiratiedag op weg naar clubexpositie

Fotokring De Liemers hield zaterdag 29 september de twee inspiratiebijeenkomst op weg naar de clubtentoonstelling in maart 2019. In Haaksbergen werd een gevarieerd programma afgewerkt dat was opgehangen aan de plaatselijke fotobiënnale.
De organisatie was weer in handen van de expositiecommissie bestaande uit Annelies van der Vliet, Ivo Scholten en Ton van Vroonhoven. Ongeveer de helft van de leden nam deel aan deze bijeenkomst. Ton noemde in zijn opening twee doelstellingen, naast het kijken naar goed en veel fotowerk, namelijk inspiratie opdoen door te zien wat een andere club met ambitie voor elkaar heeft gekregen en een volgende stap zetten naar goed fotowerk voor de clubtentoonstelling. Hiermee was met de inspiratiemiddag begin juni in Aerdt een start gemaakt.

Linksboven: Ivo Scholten tijdens zijn presentatie, rechtsboven reacties op een van de prikkelende presentatievormen, linksonder een uitstalling van mogelijke presentaties en rechtsonder Ton van Vroonhoven tijdens zijn introductie van de inspiratiemiddag.

Te gast waren mede-organisator van de Biënnale Henk Jalving en voorzitter Ben Lensink van Fotogroep Haaksbergen. Ton van Vroonhoven ging met hen in gesprek over achtergronden, organisatorische perikelen en fotografische uitdagingen bij de Biënnale en over het effect op de club. Verder werd gesproken over manieren waarop leden bij de Biënnale betrokken waren en hoe kwaliteit geborgd werd. Deze gesprekken waren heel verhelderend en lieten duidelijk de ambitie en de betrokkenheid van de fotogroep zien.
De interviews werden afgewisseld met twee praktijkopdrachten waarvoor de Liemers-leden het dorp in werden gestuurd. Zij moesten groepsgewijs vragen beantwoorden over werk dat te zien was waarbij ze een relatie moesten leggen met het thema “Anders kijken, meer zien” dat de Zevenaarse fotoclub voor de tentoonstelling heeft gekozen. In de presentatie vanuit de vier groepjes bleek dat de opdrachten heel serieus uitgevoerd waren waarbij er nauwkeurig gekeken en soms flink gediscussieerd was.

Sfeerbeelden van de Biënnale.

Bij de tweede opdracht werden de verschillende presentatievormen die Fotogroep Haaksbergen gekozen had onder de loep genomen en werd kritisch gekeken naar wat werkt en wat minder goed werkt. Uit de discussies werd duidelijk dat er ook al goed werd nagedacht over eigen presentatievormen. Hiervoor had Ivo Scholten in een ludieke presentatie al een goede voorzet gegeven. Ivo benadrukte dat het loslaten van een standaardpresentatie in standaard wissellijsten heel veel mogelijkheden crëeert. Hij liet met voorbeelden zien dat formaat er dan niet meer toe doet, foto’s niet als een plat vlak getoond hoeven te worden, rechthoekig formaat geen vereiste meer is, foto’s niet per se scherp hoeven te zijn en je ook de presentatie in een verticaal vlak (zoals op een wand) los mag laten.