UA-171140605-1

Berichten juni2018

Fotokring doet inspiratie op voor expo 2019

Beelden van de oefening “kracht van de verbeelding” door Ton van Vroonhoven en van presentaties van Ton Nijhuis, Mike van Lierop en Geert Leenders.

Op zaterdag 2 juni beleefde de Fotokring een inspiratiesessie voor de expositie die in 2019 gehouden wordt in het Liemers Museum in Zevenaar. De vijftien deelnemers werden getracteerd op een intensieve reeks ervaringen en presentaties rond creativiteit. Hiermee werd de samwenwerking aan de expositie, die het thema “Anders kijken, meer zien” meekreeg, gestart.

De bijeenkomst was georganiseerd door Annelies van der Vliet, Ivo Scholten en Ton van Vroonhoven. Gekozen was voor een inspirerende omgeving die gevonden werd op de kleine camping De Rijnstrangen in Aerdt. Onder het motto “Het lijkt simpel en dat is het ook” (ontleend aan de tekst van een Loesje-poster) werd gesproken over en ervaring opgedaan met creativiteit, ideeën bedenken en de uitvoering van je ideeën managen. Ton van Vroonhoven verwoordde het zo: “We gaan luisteren, discussiëren, oefenen, geïnspireerd raken, ideeën opdoen, twijfelen, wanhopig worden, vertrouwen krijgen en plezier beleven”.
De bijeenkomst bleek ook een hele mooie manier om elkaar anders te leren kennen en andere gesprekken over fotografie te hebben dan op de reguliere clubavonden. De ongedwongen setting droeg daar ook sterk aan bij.

Aandacht voor elkaars werk….

De hele bijeenkomst werd door leden van de Fotokring in elkaar gesleuteld. Naast de drie organisatoren werd bijgedragen door Geert Leenders, Ton Nijhuis en Mike van Lierop die ieder een presentatie van een kwartier hielden over inspiratiebronnen, methodisch werken, je een eigen vormentaal eigenmaken en de uitwerking van een technische aanpak.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd waar iedere deelnemer een onderdeel voor mee had gebracht. Voor een uitgebreide beschrijving van deze dag zie “Discussiëren, oefenen en ideeën opdoen tijdens inspiratiedag”.