Bestuurswisseling

Tijdens de jaarvergadering op 10 januari hebben de leden van de fotokring een nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen. Jan Dannenberg volgde interim-voorzitter Wim Peters op. Jan is voor een jaar tot voorzitter benoemd omdat voorzitters volgens de statuten op even jaren worden benoemd.
Penningmeester Dirk de Broekert werd opgevolgd door Leidy de Boer. Secretaris Ina Kotterman werd voor een periode van twee jaar herkozen.
Bestuurslid Ton van Vroonhoven vond Dirk een ideale bestuurder: “Hij doet zijn werk gedegen, heeft zijn zaken goed voor elkaar. Dirk maakt keurige begrotingen, bewaakt de financiën maar zit niet op het geld. Voor goede ideeën is bij hem altijd ruimte”.
Wim Peters had begin 2012 al afscheid genomen als voorzitter maar trad gedurende het jubileumjaar van de club op als interimvoorzitter. Ton dankte hem daarvoor namens in club en sprak de hoop uit dat deze taak niet te belastend was geweest. “Gezien je fotografische activiteit van het afgelopen jaar valt dat denk ik wel mee”, zo luidde zijn conclusie.
Tijdens de jaarvergadering stond Wim Peters uitgebreid stil bij de succesvolle jubileumviering. Een jaar vol afwisselende en zeer succesvolle activiteiten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *