UA-171140605-1

Berichten mei2013

Opgeven voor Summer School

Deze zomer wordt voor de derde keer een summer school gehouden, en wel op de zaterdagavonden 6 juli en 24 augustus. Leden van de fotokring kunnen zich hiervoor opgeven.

Onderwerp is dit jaar f/64. Het is de naam van een kleine maar invloedrijke groep fotografen die in de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw aan de westkust van Amerika een gezamenlijke puur fotografische stijl ontwikkelden. Zij probeerden beelden te vangen met perfecte techniek. De leden zetten zich af tegen het picturalisme, een romantische benadering van de fotografie. Tot de principes van f/64 horen helderheid, optimale scherpte, detail en een groot gevoel voor vorm.

Bij de eerste tentoonstelling van f/64 in 1932 werd een manifest uitgegeven met de volgende tekst: “Groep f/64 laat alleen leden en genodigden toe die ernaar streven fotografie te zien als een vorm van kunst door middel van een eenvoudige en directe presentatie door puur fotografische methoden. De groep zal geen werk tonen dat niet voldoet aan de normen van pure fotografie. Pure fotografie mag geen techniek, compositie of idee bevatten dat afgeleid is van enige andere vorm van kunst. De productie van de “picturalist,” aan de andere kant, laat een toewijding zien aan principes van schilderkunst en de grafische kunsten”.
Met andere woorden: imiteer geen andere kunstvormen en beperk je tot fotografische technieken.

De deelnemers aan de summer school krijgen als huiswerk voor de eerste avond op:

    Zoek beelden van (enkele van) de deelnemende fotografen (Ansel Adams, Imogen Cunningham, Edward Weston, John Paul Edwards, Sonya Noskowiak, Henry Swift, Willard Van Dyke)
    Zoek hieruit vijf beelden die je aanspreken en die je als uitgangspunt voor je eigen foto’s wilt nemen
    Benoem wat karakteristiek is voor deze foto’s

Op de eerste avond wordt de huiswerkopdracht besproken en gaan de deelnemers in op achtergronden van f/64 en de werkwijze van de leden van deze groep. Ook wordt ingegaan op andere stromingen, zoals picturalisme en modernisme. Na de eerste avond gaan de deelnemers fotograferen op de manier van f/64. De resultaten en ervaringen worden op de tweede avond besproken.

Twee leden voorgedragen voor Foto Nationaal

Tijdens de regionale portfolioavond op 16 mei wees bespeker Peter van Tuijl de Liemersleden Leidy de Boer en Herman Vreman aan als kandidaten voor Foto Nationaal. Zij worden uitgenodigd een serie in te zenden voor deze bijzondere rondreizende expositie van de Fotobond. In totaal mocht Peter vijf inzenders voordragen.

De portfolioavond, georganiseerd door fotoclub De Oude IJssel uit Doetinchem, trok bijna zestig bezoekers en telde 27 inzendingen. Die werden vlot, deskundig en geïnspireerd door Peter van Tuijl besproken. Door zijn enorme ervaring en fotografische bagage wist Peter iedere inzending rijkelijk van commentaar te voorzien.
Fotokring De Liemers was met acht portfolios ruim vertegenwoordigd. Het werk kreeg ook erg positief commentaar, met als hoogtepunt de aanwijzing van Leidy en Herman om voor Foto Nationaal in te mogen zenden.
Foto Nationaal wordt jaarlijks door de Fotobond georganiseerd. Ruim 180 fotografen worden uitgenodigd een serie in te zenden, waarvan er twintig worden geselecteerd. Die series worden vervolgens op verschillende plaatsen in het land geëxposeerd.

Nieuw werk Ron Paulus tijdens stimulerende extra fotoavond

In een duizelingwekkend tempo, vergezeld van aanstekelijk commentaar, liet Ron Paulus op woensdag 1 mei tijdens een extra clubavond zijn recente werk zien. Beelden die verbazen, prikkelen en uitdagen en die door de aanwezige clubleden heel erg werden gewaardeerd.

Twee beelden uit de serie "Het einde van de wereld".

Twee beelden uit de serie “Het einde van de wereld”.

Ron Paulus is heel lang lid en secretaris geweest van Fotokring De Liemers. In die tijd verraste hij al door buitengewoon werk. Vaak in kleine prints, vaak ingekleurd met verschillende technieken. Ron was een aantal jaren fotografisch weinig actief, maar na zijn emigratie naar het Franse Decize, gelegen in de Bourgogne, pakte hij zijn liefhebberij weer enthousiast op. En ook nu weet hij weer heel bijzondere beelden te creëren.

Ron is geen man van techniek, zo liet hij weten. Tenminste, niet van technische perfectie. Hij fotografeert, zoals hij zelf zegt, altijd met “tientjescamera’s”. Gebruikte toestellen die niet veel kosten. Ron’s beelden lenen zich daar ook voor: hij ziet in gewone situaties ongewone beelden die het moeten hebben van sfeer, vervreemding, een gevoel dat overgebracht wordt. Veel donkere beelden (maar niet uitsluitend), in een rauwe techniek (maar niet altijd) waar je gevoelig voor bent of niet. In de huiskamersetting waarin Ron zijn beelden toelichtte kwam dit heel mooi over. Er was ook veel ruimte voor vragen en discussie, waardoor het een heel levendige avond werd.
Ron poneerde maar weer eens de stelling, zoals hij ook in het verleden deed, dat beeld niet groot hoeft te zijn. Hij maakt vaak relatief bescheiden afdrukken, vaak 15 tot 20 centimeter in het vierkant. Daarbinnen weet hij veel spanning te brengen. Dat gebeurt soms door beelden uit de menselijke woonomgeving rauw en zwart af te beelden, soms door te vervreemden waardoor je het onderwerp niet goed meer herkent, en soms ook door erg simpele heldere composities die refereren aan het Russisch constructivisme. Niet dat Ron zich in een hokje laat plaatsen. Hij vertelde dat zij Franse fotoclubgenoten dat ook wel hebben ondervonden.
Een van de meesterlijke series die Ron liet zien was “Het einde van de wereld”. Een flinke serie beelden waarin de realiteit op de achtergrond verdwijnt en een donker, somber beeld achterblijft. Dat beeld was weer in groot contrast met de levendige presentatie tijdens een geslaagde fotoavond die tot ver na elven duurde.