UA-171140605-1

Berichten januari2013

Samen kijken naar Gregory Crewdson

Maandag 21 januari was er een spontane extra avond voor leden van De Liemers. Die avond keek een groep van acht leden samen naar de documentaire over Gregory Crewdson die eerder door de Avro was uitgezonden.
Ton van Vroonhoven hield een korte toelichting, waarna met diep ontzag naar de documentaire werd gekeken. De Amerikaanse fotograaf Crewdson maakte veel indruk met zijn fotografische benadering. Ook de nazit was informatief en gezellig.

Eervolle plaats Ivo Scholten Foto Individueel

Bij de wedstrijd Foto Individueel 2012, georganiseerd door de Fotobond, heeft Ivo Scholten een eervolle zevende plaats behaald. Voor deze wedstrijd werden niet minder dan 600 foto’s ingezonden. De jury bestaande uit Hans Brongers, Gerard Hol en Peter Willemse wist de foto van Ivo te waarderen.

De foto waarmee Ivo Scholten de zevende prijs behaalde bij Foto Individueel 2012.

De foto waarmee Ivo Scholten de zevende prijs behaalde bij Foto Individueel 2012.

Expositie Liemerije ingericht

Vier leden van de fotokring hebben zaterdag 12 januari een expositie ingericht in verpleeghuis De Liemerije in Zevenaar. Onder toeziend oog en toenemende instemming van de tentoonstellingscommissieleden van het verpleeghuis, Rie Jacobs en Ans Knapen, werden 44 Liemerse portretten opgehangen in de openbare ruimte.

V.l.n.r. Ton van Vroonhoven, Ivo Scholten, Wim Peters en Ton Nijhuis van de fotokring verzorgen de "finishing touch" bij het inrichten van de tentoonstelling.

V.l.n.r. Ton van Vroonhoven, Ivo Scholten, Wim Peters en Ton Nijhuis van de fotokring verzorgen de “finishing touch” bij het inrichten van de tentoonstelling.

Al tijdens het ophangen van de foto’s liepen belangstellenden rond. Dat leidde meteen tot gesprekken: is dat familie van die, woont die misschien daar en daar? De onderwerpkeuze leek direct in goede aarde te vallen.
De 44 foto’s zijn afgelopen jaar in de weekendeditie van dagblad De Gelderlander verschenen. Ze zijn tot en met 12 april in Liemerije te zien.

Klik hier voor een uitgebreid bericht over de expositie.

En klik hier voor een bericht op de website van De Gelderlander.

Bestuurswisseling

Tijdens de jaarvergadering op 10 januari hebben de leden van de fotokring een nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen. Jan Dannenberg volgde interim-voorzitter Wim Peters op. Jan is voor een jaar tot voorzitter benoemd omdat voorzitters volgens de statuten op even jaren worden benoemd.
Penningmeester Dirk de Broekert werd opgevolgd door Leidy de Boer. Secretaris Ina Kotterman werd voor een periode van twee jaar herkozen.
Bestuurslid Ton van Vroonhoven vond Dirk een ideale bestuurder: “Hij doet zijn werk gedegen, heeft zijn zaken goed voor elkaar. Dirk maakt keurige begrotingen, bewaakt de financiën maar zit niet op het geld. Voor goede ideeën is bij hem altijd ruimte”.
Wim Peters had begin 2012 al afscheid genomen als voorzitter maar trad gedurende het jubileumjaar van de club op als interimvoorzitter. Ton dankte hem daarvoor namens in club en sprak de hoop uit dat deze taak niet te belastend was geweest. “Gezien je fotografische activiteit van het afgelopen jaar valt dat denk ik wel mee”, zo luidde zijn conclusie.
Tijdens de jaarvergadering stond Wim Peters uitgebreid stil bij de succesvolle jubileumviering. Een jaar vol afwisselende en zeer succesvolle activiteiten.

Programma voortijdig uitgelekt

Het jaarprogramma 2013 van de fotokring is voortijdig uitgelekt, zo bleek tijdens de jaarvergadering op 10 januari. Een van de leden kon het programma, dat al klaargezet was op de website, tevoorschijn halen door in de link naar het jaarprogramma van 2012 het jaartal te wijzigen. Het is dezelfde hackersmethode die vorig jaar gebruikt werd om een toespraak van de koningin voortijdig in te kunnen zien.
De samenstellers van het jaarprogramma zijn erg verguld met deze blijk van nieuwsgierigheid. Het toont aan dat de leden erg uitzien naar de nieuwe activiteiten.

Voorbereiding expositie Liemerije

Op 7 januari hebben enkele deelnemers aan het project “Liemers portret” de expositie voorbereid in verzorgingshuis De Liemerije. De tentoonstelling wordt zaterdag ingericht en op de foto zijn deelnemers te zien bij het inlijsten van de foto’s. In De Liemerije worden 44 portretten van inwoners van De Liemers getoond die afgelopen jaar in dagblad De Gelderlander verschenen zijn.

inlijstenliemerije1

Expositie in Pelgromhof

Leden van Fotokring De Liemers exposeren vanaf 2 februari in verzorgingshuis Pelgromhof in Zevenaar.

Tot 30 april is een selectie van de beste foto’s van de leden getoond. Elk lid van de vereniging fotografeert zijn eigen onderwerpen en heeft zijn eigen manier van fotograferen. In deze expositie komen deze uiteenlopende stijlen goed tot hun recht. U zult er dan ook een uitgebreid scala aan gefotografeerde onderwerpen aantreffen.

De tentoonstelling geeft – met ongeveer 40 foto’s – een goed beeld van het werk dat door de leden van de fotokring gemaakt wordt. Fotokring de Liemers draait al lang mee in de hoogste regionen van de amateurfotografie. Die kwaliteit is ook op de expositie in de Pelgromhof volop aanwezig. De bezoeker krijgt dan ook niet alleen een indruk van het werk van de Zevenaarse club, maar ook in het algemeen van het niveau van de amateurfotografie.

De foto’s zijn dagelijks te zien van 8.00 tot 20.00 uur in de Pelgromhof, Molenstraat 7 in Zevenaar.